Çevrimiçi Sınav

| Çevrimiçi Radyo Amatörleri Platformu |

Created with Sketch.

Amatör Telsizcilik Çevrimiçi Test Sınavı

NOT: Sınav Soruları Hiçbir Müdehale Edilmeden KEGM Resmi Web Sitesinden Alınmıştır.

18
Oluşturuldu Yazan Fatih ÖNDER

İşletme Sınavı

A-B- SINIFI İŞLETME SORULARI

1 / 20

1. Soru

J3E’nin anlamı nedir?

2 / 20

2. Soru

YM2ZIP milli fonetik alfabeye göre hecelemesi nasıl olur?

3 / 20

3. Soru

Herhangi bir istasyonla temas kurmak için arama yaptığınızı nasıl belli edersiniz?

4 / 20

4. Soru

Simplex çalışma sisteminde, aynı anda:

5 / 20

5. Soru

Mors haberleşmesinde kullanılan TX kısalması neyi ifade eder?

6 / 20

6. Soru

Mors alfabesinde YAVUZ kelimesinin açılımı nedir?

7 / 20

7. Soru

Amatör istasyonunuzu bir “SOS” veya “MAYDAY” sinyali göndermek için ne zaman kullanabilirsiniz?

8 / 20

8. Soru

VK çağrı işareti ön eki aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

9 / 20

9. Soru

90 derece batı boylamında yerel saat 14:10 iken 90 derece doğu boylamında bulunan bir başka yerde saat kaç olacaktır?

10 / 20

10. Soru

LZ çağrı işareti aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

11 / 20

11. Soru

6 metre band içindeki frekans hangisidir?

12 / 20

12. Soru

Frekansı kullanan iki istasyon arasındaki konuşmayı kesmenin uygun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 20

13. Soru

HF çalışması, yakınındaki bir TV alıcısını enterfere edebilir. Enterferensa neden olan sinyaller aşağıdakilerden hangisiyle TV ye ulaşır?

14 / 20

14. Soru

Amatör telsiz istasyonunda bulunan mesaj kayıt defterinde bulunması gerek olmayan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 20

15. Soru

TA5BI/2 çağrı kodu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

16 / 20

16. Soru

Telsiz haberleşmesinde kullanılan kısaltmalardan biri olan CL neyi ifade eder?

17 / 20

17. Soru

Mors alfabesinde ONUR kelimesinin açılımı nedir?

18 / 20

18. Soru

Mors alfabesinde ESKİ kelimesinin açılımı nedir?

19 / 20

19. Soru

31 Aralık 2001 pazartesi günü Londra’da saat 24:00 iken 90 derece doğu boylamında bulunan başka bir yerde saat kaç olacaktır?

20 / 20

20. Soru

Mors CW haberleşmesinde kullanılan kısalmalardan CFM kelimesinin anlamı nedir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 73%

0%

12
Oluşturuldu Yazan Fatih ÖNDER

Teknik Sınav

A-B- SINIFI TEKNİK SORULARI

1 / 15

1. Soru

Her bataryanın aynı fiziksel büyüklüğe sahip olduğunu farz ederek, bir el telsizi ile birlikte kullanıldığında aşağıda listelenmiş batarya tiplerinden hangisi en uzun ömrü
sağlar?

2 / 15

2. Soru

Bir amplifikatör devresinin girişindeki sinyal değeri 500 mW, çıkışındaki sinyal değeri 50 W ise bu devrenin güç kazancı kaç dB’dir?

3 / 15

3. Soru

Toprak (yer) dalgaları hangi tür haberleşmede kullanılır?

4 / 15

4. Soru

SWR değerlerindeki düzensiz değişikliklerle ne gösteriliyor olabilir?

5 / 15

5. Soru

Mobil olarak çalıştırıldığında iyi bir verim sunan ve kolayca kurulup kaldırılabilen anten türü hangisidir?

6 / 15

6. Soru

SSB yayınlarını elde etmek için kullanılan metod hangisidir?

7 / 15

7. Soru

 

 

 

 

Yukarıdaki devrenin A ve B uçları arasındaki toplam bobin değeri nedir?

8 / 15

8. Soru

Bir yükselteçte çıkış gücü dBm cinsinden veriliyor. Aynı gücün Watt cinsinden değeri hesaplanırken alınan referans çarpan değeri aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 15

9. Soru

Maksimum 10 Amp. ölçebilen bir Ampermetre ile 50 Amp. akım ölçülmek isteniyor. Ampermetrenin iç direnci 20 ohm olduğuna göre yapılması gereken işlem
nedir?

10 / 15

10. Soru

Duran dalga oranı (SWR) aşağıdakilerden hangisi olamaz?

11 / 15

11. Soru

2 ohm’luk bir rezistansın içinden 0.5 amperlik bir akım geçerse, voltaj değeri ne olur?

12 / 15

12. Soru

Bir vericinin çıkış gücü 100 Watt’tır. Bu vericiye; kazancı 11 dB olan bir anten, 1dB kaybı olan koaksiyel kablo ile bağlandığında anten çıkış gücü (ERP) kaç watt’tır?

13 / 15

13. Soru

Sinüs şeklinde bir dalganın efektif (RMS) değeri 12 volttur. Tepeden tepeye değeri aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 15

14. Soru

Bir CW vericisinin çıkış gücü 100 watt’tır. Bu değer aşağıdakilerden hangisine eşittir?

15 / 15

 

 

 

 

 

Şekildeki devrede her birinin iç direnci 1 ve emk’sı 6 volt olan özdeş üreteçler bulunmaktadır. Devrede 15 ohm’luk dirençten geçen akım şiddeti kaç amperdir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 64%

0%

9
Oluşturuldu Yazan Fatih ÖNDER

Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Sınavı

A-B SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORULARI

1 / 15

1. Soru

Amatör telsiz haberleşmesi kayıtlarının tutulması amacıyla kullanılan deftere ne denir?

2 / 15

2. Soru

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Sınavına girme yaşı kaçtır?

3 / 15

3. Soru

ECC ne anlama gelmektedir?

4 / 15

4. Soru

10450 – 10452 Mhz frekans band aralığını kullanma müsaadesi, hangi amatör telsizcilik belgesine verilmiştir?

5 / 15

5. Soru

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, SWL belgesinin süresi ne kadardır?

6 / 15

6. Soru

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, SWL belgesi almak isteyenlere düzenlenecek olan çağrı işaretinde, bölge numarasından sonra hangi numara verilir?

7 / 15

7. Soru

ITU’ nun açılımı nedir?

8 / 15

8. Soru

Geçici olarak Almanya’dan ülkemize gelen ve Antalya’da telsiz haberleşmesi yapmak isteyen DL5YCQ çağrı işaretli A sınıfı bir amatör telsizci, haberleşmesinde hangi çağrı işaretini kullanır?

9 / 15

9. Soru

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesinin süresinin dolması halinde yenilenmesi sırasında T.C. vatandaşlarından hangi belge istenmez?

10 / 15

10. Soru

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, ikamet adresi değişen amatör telsizciler ile organizasyonlar yeni adreslerini kaç ay içinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

11 / 15

11. Soru

Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında, kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere ne denir?

12 / 15

12. Soru

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilerin özel etkinliklerinde kullanılmak üzere çağrı işareti kaç gün tahsis edilir?

13 / 15

13. Soru

Türkiye, ITU’ya göre hangi bölge içinde yer almaktadır?

14 / 15

14. Soru

HAREC belgesi Türkiye’de hangi sınıf Amatör Telsizcilik Belgesine karşılık gelmektedir?

15 / 15

15. Soru

ERO’nun açılımı nedir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 94%

0%