Halk Bandı (CB) Telsiz Yönetmeliği

| Çevrimiçi Radyo Amatörleri Platformu |

Created with Sketch.

Halk Bandı (CB) Telsiz Yönetmeliği

Halk Bandı (CB) Telsiz Cihazı: 26.960–27.410 MHz frekans bandı içinde elektromanyetik girişimlere karşı korunmayan, bu Yönetmelikte belirtilen kanal frekanslarına ayarlı olarak sınırlı güçlerde kullanılan sabit, mobil ve el telsizlerinden meydana gelen telsiz cihazını ifade eder.

Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı

MADDE 1 – (1) Halk Bandı (CB) Telsiz Cihazı; 26.960–27.410 MHz frekans bandı içinde bu Eke ait Tablo–1de belirtilen kanal frekanslarına ayarlı olarak sınırlı güçlerde kullanılan sabit, mobil ve el telsizlerinden meydana gelen telsiz cihazıdır.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Ekte geçen;

a) AM (Amplitute Modulation): Genlik modülasyonunu,
b) CB (Citizen Band): Halk Bandını,
c) FM (Frequency Modulation): Frekans modülasyonunu,
ç) Kodlu haberleşme: Haberleşmenin üçüncü şahıslar tarafından anlaşılmaması için mesajların önceden üzerinde anlaşılmış bir kod kitabına göre değiştirilerek iletilmesini,
d) PM (Phase Modulation): Faz Modülasyonunu ifade eder.

Kullanım esasları

MADDE 3 – (1) Halk Bandı (CB) telsiz sisteminde yer alan cihazlar; maksimum 4 Watt çıkış gücünde, açısal modülasyon (frekans veya faz modülasyonu FM/PM) veya genlik modülasyonu (çift yan bant AM) veya bir modülasyon seçme anahtarı ile ayırmak suretiyle her iki modülasyon türü birlikte olmak üzere kullanılabilir.

(2) Halk Bandı telsiz kullanıcılarının, aşağıda belirtilen sınırlamalara uyması gerekmektedir:
a) Müzik, ıslık ve benzeri sesler çıkaran diğer aletlerin sesleri yayınlanamaz.
b) Açık lisan yerine kodlu haberleşme yapılamaz.
c) Televizyon ve radyo programları canlı olarak veya banttan yayınlanamaz.
ç) Bir başka halk bandı telsiz kullanıcısının haberleşmesi engellenemez.
d) Cihazın teknik özelliklerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.
e) Cihazlara dışarıdan güç yükseltici ilave edilemez.
f) Dokuzuncu kanal acil yardım çağrı ve onbirinci kanal buluşma kanalı olup, başka amaçlar için kullanılamaz.
Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri

MADDE 4 – (1) Her kanal band genişliği 10 kHz dir.

(2) Sabit, araç ve el cihazların çıkış gücü maksimum 4 Watt tır.
(3) Kanal merkez frekansları Tablo-1de belirtilmektedir.

TABLO- 1 FREKANS LİSTESİ

 

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın